Kullanım Sözleşmesi

Kullanım Sözleşmesi

       drzifus Gübre Tarım Gıda sanayi ticaret limited şirketi kısaca   “drzifus” ve “Firmamız” olarak anılır. Müşteri ve Kullanıcı tanımları,drzifus Gübre Tarım Gıda San.Tic.Ltd Şti  web sitesi üzerinden ürün/hizmet satın alan kişi yada kuruluşları temsil eder. Kullanıcıların kendisine
www.drzifus.com
        adlı web sitesi ("Web Sitesi") veya mobil uygulamaları üzerinden ulaşarak hesap oluşturan, alışveriş yapan ve menfaat sağlayan tüm müşteriler, aşağıdaki ana madde ve alt maddelerden oluşan şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır. Aşağıda belirtilen tüm şartlar, koşulları kabul etmeden, kullanıcı hesap oluşturmak ve ürün/hizmet alımı yapabilmek mümkün değildir. Hesap oluşturan ve ürün/hizmet alımı yapan tüm kullanıcılar bu sözleşmeyi kabul ederek ilerleyebilmektedir.
   Bu sözleşme; üyelik ve ürün/hizmet alımı esnasında müşterinin onayına sunulmakta, kabul etmeden ilerlemesine izin verilmemektedir. Ayrıca sitenin alt kısmında sürekli ilanen yayındadır. İncelemek ve okumak müşterinin sorumluluğundadır.
   İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini kabul ve beyan ederler.


SORUMLULUKLAR

   1.1 Sitemizde satışta olan web yazılımları ve ona bağlı tüm sayfalar aktif.net.tr'in malıdır ve onun tarafından işletilir. aktif.net.tr, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler ile sözleşmeler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
   1.2 www.drzifus.com üyenin sözleşme konusu ürünlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
   1.3 Müşteri, drzifus  ürünlerinin kullanımında, tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka faaliyetlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde bu faaliyetin tespiti halinde, o anki satın almış olduğu tüm ürünler ile müşteri hesabının sorgusuz sualsiz iptal edileceğini ve hiçbir şekilde geri ödeme yapılmayacağını kabul ve beyan eder.
   1.4 Site üzerinden deneme amaçlı sahte sipariş verilmesi yasaktır. Tespit edildiği taktirde hesapları iptal edilecek olup mevcut hesap bilgileri ile bir daha hesap oluşturulamaz.
   1.5 Müşteri, satın alacağı web yazılıma ek olarak modül, istek ve düzenlemeler için dr.zifus.com 'un belirleyeceği ücreti ayrıca ödeyeceğini kabul ve beyan eder.  (Eğer ek bir sözleşme veya anlaşma yok ise.)


FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

   2.1 İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, ve ürünler tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
   2.2 Site’de yer alan tüm ürünler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.


BİLGİ GİZLİLİĞİ

   3.1 drzifus.com site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
   3.2 Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda açıklanabilecektir.

İstanbul evden eve nakliyat